Welkom » Jos Melse Services

Jos Melse Services:

Consultancy en uitvoering voor bouw, civiele techniek, geodesie en land- en tuinbouw.

 

Huidige werkzaamheden:

Op dit moment werkzaam in fruitteelt en landschapsbeheer. Daarnaast activiteiten zoals op deze site te vinden zijn. Naast directe flexibele inzetbaarheid is er ruimte voor weer een nieuwe uitdaging, op korte termijn projecten voor langere tijd bespreekbaar. Op dit moment geniet ik van afwisseling in de werkzaamheden en ben ik veel buiten te vinden. 

 

Werkervaring:

Enkele projecten als opzichter:

Boortunnelproject;

Watervoorzieningsproject;

Betonbrug;

Rijksweg;

Bungalowparken;

Enkele landmeetprojecten e.d.:

Bv. inmeten depots, ovens, monopiles, terreinen, het monitoren van: leidingen, zeedijken, zakbakens, olietanks, fenderpalen, enz., enz..

 

"Een van de projecten voor Jos Melse Services was de opdracht van het Waterschap Zeeuwse Eilanden om van het eiland Walcheren de drainage in het buitengebied in kaart te brengen en te inventariseren. Deze werkzaamheden bestonden uit afspraken maken met grondeigenaren/huurders, besprekingen dmv huisbezoek en in kaart brengen benodigde gegevens. Deze opdracht was leuk om te doen. Mvg Jos Melse."

 

Inschrijvingsnummer Kvk 74688308.